ნომადები აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე (ძვ.წ. პირველი ათასწლეულის შუა ხანები)

სარდიონის მძივები და საკიდები სამთავროს სამაროვნიდან