სარდიონის მძივები და საკიდები სამთავროს სამაროვნიდან