ახუთიდან ხუთის მთებს გადაღმა: ტოპონიმთა ერთი ჯგუფის მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული და ენობრივი მიმოხილვა