ნომერი: 54-ბ

საველე ანგარიში არქეოლოგია

ჯოხთახევის ნასოფლარი

ბიძინა მურვანიძე და დავით მინდორაშვილი

საკვანძო სიტყვები: შუა საუკუნეები, მიწათმოქმედება

გამოქვეყნების თარიღი: 2020 წელი

კვლევა არქეოლოგია

კლდის პრეისტორიული ნახატები თრიალეთიდან

მანანა გაბუნია, ნინო ჯაყელი, თამარ აღაპიშვილი

საკვანძო სიტყვები: პეტროგლიფი, თრიალეთი

გამოქვეყნების თარიღი: 2020 წელი

საფეიქრო საქმიანობის უძველესი ნიმუშების შესწავლისათვის

თეა კინწურაშვილიმიხეილ წერეთელითეიმურაზ ფარჯანაძეიზოლდა მელიქიშვილინანა რუსიშვილი

საკვანძო სიტყვები: ქსოვილი, სელი

გამოქვეყნების თარიღი: 2020 წელი

კვლევა ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია

ზოგიერთი ექსპონატის შესახებ, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმმა კავკასიის მუზეუმისაგან მემკვიდრეობით მიიღო (ფაიფურის ფონდის მასალების მიხედვით)

მარინე ბოკუჩავა

საკვანძო სიტყვები: ფაიფური; კავკასიის მუზეუმი

გამოქვეყნების თარიღი: 2020 წელი