კოლხეთისა და აღმოსავლეთ საქართველოს გვიანბრინჯაო-ადრერკინის ხანის არქეოლოგიურ კულტურათა კონტაქტები

სამარხთა ჯგუფი სოფელ ნავდარაანთკარიდან