სამარხთა ჯგუფი სოფელ ნავდარაანთკარიდან

დეხვირის აკლდამის შესახებ